okladka

TREŚĆ ZESZYTU


STRONA TYTUŁOWA

Sławomir Żurek
Przedmowa

Sławomir Żurek
Dr Kazimierz Więckowski – sylwetka znakomitego paleolimnologa

Sławomir Żurek
Spis publikacji Kazimierza Więckowskiego za lata 1956-2000

Kazimierz Więckowski
Zagadnienia genezy, wieku i ewolucji jezior poszczególnych regionów Polski w świetle badań ich osadów dennych

Bogumił Wicik, Krzysztof Kossobudzki, Zofia Mazurek, Leszek Starkel, Zofia Balwierz, Andrzej Tatur, Tomasz Goslar
Wspomnienia o dr Kazimierzu Więckowskim

Mieczysław Banach, Mirosław Błaszkiewicz
Sonda Więckowskiego w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu IGiPZ PAN

Kazimierz Tobolski
Podwodne wiercenia dr Kazimierza Więckowskiego w jeziornych zbiornikach na obszarze monarchii Pierwszych Piastów oraz nieco o innych naszych pracach