okladka

ARTYKUŁY

Grzegorz Kowalewski
Pułapki opisu poligenetycznych osadów strefy litoralnej oraz deponowanych pod płem i w strefie pła - zastosowanie systemu Troels-Smitha

Mariusz Gałka
A Juncus subnodulosus SCHRANK fossil site in Holocene biogenic biogenic deposits of Lake Kojle

Natalia Konieczna, Grzegorz Kowalewski
Sukcesja jeziora Drążynek w świetle analizy osadów i szczątków makroskopowych

RECENZJE

Kazimierz Tobolski
The palaeoecology of Lake Zeribar and surrounding areas, Western Iran, during the last 48.000 years

SPOTKANIA NAUKOWE

Grzegorz Kowalewski
Tematyka paleolimnologiczna na XXI Zjeździe Hydrobiologów Polskich

Grzegorz Kowalewski
Tematyka paleolimnologiczna na XIII Konferencji Limnologicznej