okladka

ARTYKUŁY

Mariusz Gałka, Małgorzata Denisiuk
Badania paleobotaniczne osadów organiczno-mineralnych w szuwarach turzycowych Parku Narodowego „Ujście Warty”

Sandra Hałas , Michał Słowiński , Mariusz Lamentowicz
Relacje między czynnikami meteorologicznymi i hydrologią małego torfowiska mszarnego na Pomorzu

Kazimierz Tobolski, Mariusz Gałka
Kopalne stanowisko kłoci wiechowatej (Cladium mariscus) w dolinie Brdy przy ujściu do jeziora Witoczno (Zaborski Park Krajobrazowy)

SPRAWOZDANIA

Wojciech Tylmann, Christian Ohlendorf, Bernd Zolitschka
NORPOLAR – projekt badań osadów laminowanych jezior północnej Polski

Wojciech Tylmann, Michał Woszczyk
4 International Limnogeology Congress (ILIC 2007) Barcelona, 11-14 lipca 2007r.