Wersja pierwotna czasopisma


Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Michał Marszelewski
Ochrona wód w prawie polskim ze szczególnym uwzględnieniem jezior – zarys systemu

Bożena Pius, Paulina Kruszewska, Ryszard Glazik
Występowanie wypływów wód podziemnych na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego

Spotkania naukowe

Witold Jucha
Sprawozdanie z krakowskiej sesji naukowej w ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł 2016