Wersja pierwotna czasopisma


Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Krystyna Milecka, Kazimierz Tobolski
Cladium mariscus i Lobelia dortmanna – zagadkowe współwystępowanie w jeziorze Krzywce Wielkie

Michał Brzozowski, Paweł M. Owsianny
Świadomość ekologiczna osób nurkujących w jeziorze chronionym na przykładzie jeziora Płotki koło Piły

Sławomir Żurek, Daniel Okupny
Torfowiska regionu łódzkiego

Spotkania naukowe

Daniel Okupny
VI Sesja Paleolimnologiczna „Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk”, 24-25 marca 2015, Łódź