slett07_1 okladka

Wersja pierwotna czasopisma


Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Sabina Weihs, Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz
Występowanie ramienic w fitocenozach zespołu pałki wąskolistnej (Typhetum angustifoliae) w jeziorach Ziemi Lubuskiej

Magdalena Kochanowska, Janusz Kochanowski, Kazimierz Tobolski
Tymczasowa informacja o ekspansji kłoci wiechowatej i lobelii jeziornej w litoralu jeziora Wielkie Krzywce (Park Narodowy „Bory Tucholskie”)

Grzegorz Karcz
Znaczenie kłoci wiechowatej Cladium mariscus L. (Pohl.) w budowaniu osadów w jeziorach i torfowiskach przy wschodniej granicy jej europejskiego zasięgu

Recenzje/Book review

Krystyna Milecka
Recenzja monografii Rezerwat przyrody „Cisy staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie”.J. Pająkowski (Red.), 2012

Kazimierz Tobolski
Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego Vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego. Jacek Forysiak, 2012

Spotkania naukowe

Gamrat W., Krześlak I., Kupniewska A., Lewandowski K.
IV Sesja Paleolimnologiczna „Reakcja ekosystemów jeziorno-torfowiskowych na zmiany w zlewni bezpośredniej i ich zapis w osadach biogenicznych”, 28.02-01.03.2013, Toruń