okladka

Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Mariusz Gałka
Sphagnum wulfianum Girgens in the Suwałki Landscape Park (NE Poland)

Janusz Kochanowski & Kazimierz Tobolski
A new locality of Lobelia (Lobelia dortmanna L.) in Lake Krzywce Wielkie (“Bory Tucholskie” National Park)

Grzegorz Kowalewski & Jan Barabach
Struktura osadów zbiornika jeziorno-torfowiskowego Dury V (Bory Tucholskie)

Tomasz Schubert
Usuwanie drzew i krzewów na torfowiskach – jedna z metod czynnej ochrony torfowisk

Recenzje/Book review

Kazimierz Tobolski
Die Torfomoose Südwestdeutschlands und der Nachbargebiete (Hölzer, A. 2010)

Spotkania naukowe/Scientific meetings

Małgorzata Kinder
NORPOLAR Final Workshop Gdańsk, 3-8 września 2010 r.