Redaktor naczelny
dr hab. Grzegorz Kowalewski, ichtys@amu.edu.pl

Z-ca redaktora naczelnego
prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka, milecka@amu.edu.pl

Sekretarz
dr Michał Woszczyk, woszczyk@amu.edu.pl


Redaktorzy tematyczni
dr hab., prof. UG Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, UG - hydrologia
dr hab., prof. IGiPZ Mirosław Błaszkiewicz, IGiPZ PAN Toruń - geomorfologia i limnogeologia
prof. dr hab. Helena Gawrońska, UWM - hydrochemia
dr hab., prof. UMK Włodzimierz Marszalewski, UMK - limnologia
dr Marek Turczyński, UMCS - limnologia i telmatologia

Redaktor językowy
mgr Anna Wysocka

Redaktorzy statystyczni
dr hab., prof. UAM Mariusz Lamentowicz, UAM