Rada naukowa
dr hab., prof. UMCS Radosław Dobrowolski, UMCS
dr Andrzej Osadczuk, USz
dr Jarosław Pająkowski, TPDW
prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska, ING PAN
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, UAM
dr hab., prof. UG Wojciech Tylmann, UG