Recenzenci, Vol. 5
Reviewers of Vol. 5

Mirosław Błaszkiewicz UMK, Toruń)
Mariusz Gałka (UAM, Poznań)
Petra Hájková (Masaryk University, Brno)
Mariusz Lamentowicz (UAM)
Małgorzata Mazurek (UAM, Poznań)
Małgorzata Nita (U¦, Sosnowiec)
Michael Schudack (Freie Universität, Berlin)
Kazimierz Tobolski (UAM, Poznań)
Marek Turczyński (UMCS, Lublin)
Adam Walanus (AGH, Kraków)


Recenzenci, Vol. 6
Reviewers of Vol. 6

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (UG. Gdańsk)
Mariusz Gałka (UAM, Poznań)
Anna Filbrandt-Czaja (UMK, Toruń)
Mirosława Kupryjanowicz (UwB, Białystok)
Andrzej Łachacz (UWM, Olsztyn)
Mirosław Makohonienko (UAM, Poznań)
Małgorzata Nita (U¦, Sosnowiec)
Tomasz Schubert (Polskie Towarzystwo Biogeograficzne)
Dariusz Wrzesiński (UAM, Poznań)
Joanna Zalewska-Gałosz (UJ, Kraków)
Recenzenci, Vol. 7
Reviewers of Vol. 7

Krzysztof Bana¶ (UG, Gdańsk)
Katarzyna Boci±g (UG, Gdańsk)
Alicja Buczek (UP, Lublin)
Jacek Forysiak (UŁ, ŁódĽ)
Dorota Nalepka (IB PAN, Kraków)
Magdalena Suchora (UP w Lublinie)
Wojciech Tylmann (UG, Gdańsk)
Bronisław Wojtuń (Uwr, Wrocław)


Recenzenci, Vol. 8
Reviewers of Vol. 8

Mirosław Błaszkiewicz UMK, Toruń)
Jacek Forysiak (UŁ, ŁódĽ)
Józef Kukulak (UP im. KEN, Kraków)
Adam Łajczak (UP im. KEN, Kraków)
Włodzimierz Margielewski (IOP PAN, Kraków)
Irena Agnieszka Pidek (UMCS, Lublin)
Jan Rodzik (UMCS, Lublin)
Paweł Rydelek (UW, Warszawa
Joanna Stabryła (UR, Kraków)