Adres redakcji:
Studia Limnologica et Telmatologica
Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Materiały prosimy nadsyłać na adres redakcji lub przez Internet
Michał Woszczyk woszczyk@amu.edu.pl