Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lektury i nadsyłania artykułów do czasopisma Studia Limnologica et Telmatologica. Jego tematyka odnosi się do jezior, ich genezy, funkcjonowania, przeobrażeń, osadów dennych oraz temu, co zwykle kończy ich żywot, czyli torfowiskom. Wydawcą pisma jest Komisja Naukowa Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego.

Studia Limnologica et Telmatologica publikuje zarówno materiały dużej wagi naukowej, jak i skromniejsze komunikaty. Poza artykułami recenzowanymi, w języki polskim lub angielskim, publikujemy również drobne, ale jakże niezbędne doniesienia, jak np. zapowiedzi nadchodzących oraz sprawozdania z odbytych konferencji i spotkań naukowych czy warsztatów, recenzje książek i innych prac naukowych, prezentacje tematyki badawczej jednostek naukowych, informacje o działaniach, związanych z jeziorami i wiele innych. Za takie doniesienia nie ma oczywiście przydzielanych punktów, dlatego ich publikowanie jest tak przyjemne:-).

Czasopismo jest dostępne w Internecie bezpłatnie.

Czasopismo zostało ocenione przez zespół do spraw oceny parametrycznej i otrzymało 4 punkty


ISSN: 1897-645X